Välkommen till Svenska Amstaffklubben

Officiell rasklubb för American Staffordshire Terrier inom Svenska Kennelklubben.

Vi är en ideell förening och vi vänder oss till dig som har en, eller fler AST eller har intresse för vår underbara ras.

Vårt mål är att bevara och främja avel av mentalt, fysiskt sunda och exteriört fullgoda hundar.

Vi vill bevara och utveckla rasens specifika egenskaper samt informera och sprida kunskap om rasens beteende. Vi arbetar även aktivt med att skapa gemenskap inom rasen.

Aktuellt

Nedan hittar du vad som är aktuellt just nu,
i arkivet kan du hitta arkiverade nyheter.

GRILLKVÄLL I SAMBAND MED KM I RALLYLYDNAD OCH SPECIALEN

maj 25, 2017 | Vi välkomnar alla medlemmar på Grillkväll i samband med KM i Rallylydnad och Sommarspecialen,

Mer Info Här


Klubben arrangerar BPH för dig som är medlem

maj 25, 2017 | 2 möjligheter till att mentalbeskriva din hund.
Som medlem i Svenska Amstaffklubben får du 150:- tabbat på ordinarie pris.

Mer information här 


Välkommen på Lägerhelg!

maj 25, 2017 | Klubben anordnar en lägerhelg och du är välkommen!
En rolig gemensam helg där vi umgås och tränar med våra härliga AST. 

Mer information här


TERRIERDERBY

maj 23, 2017 | Varmt välkomna på Terrierderby!

Läs mer...


Viktig information

OBS!

www.amstaffklubben.se uppdateras Inte längre, information på sidan kan vara felaktig och ej aktuell. Mailadresser på sidan är felaktiga, se vår nya sida för korrekt information och kontaktvägar.

Central registrering, hälsoprogram nivå 1, av DNA-test för NCL-A för American Staffordshire Terrier påbörjas så snart de administrativa förberedelserna på SKK's avdelning för avel och hälsa är gjorda.

HD/ED-index kommer införas för American Staffordshire Terrier fr. o. m. 2016-01. Läs mer >

Nya registreringsbestämmelser för American Staffordshire Terrier fr. o. m. 2014-01-01. Läs mer >