Välkommen till American Staffordshire Terrierklubben - Sverige

Officiell rasklubb för American Staffordshire Terrier inom Svenska Kennelklubben.

Vi är en ideell förening och vi vänder oss till dig som har en, eller fler AST eller har intresse för vår underbara ras.

Vårt mål är att bevara och främja avel av mentalt, fysiskt sunda och exteriört fullgoda hundar.

Vi vill bevara och utveckla rasens specifika egenskaper samt informera och sprida kunskap om rasens beteende. Vi arbetar även aktivt med att skapa gemenskap inom rasen.

Aktuellt

Nedan hittar du vad som är aktuellt just nu,
i arkivet kan du hitta arkiverade nyheter.

PM till rasspecialen

maj 11, 2018 | PM till rasspecialen är publicerat 


Ny styrelse

feb 8, 2018 | Styrelsen för 2017 tackar för ert förtroende och för att ni kom på årsmötet och röstade in styrelsen för 2018.

http://www.astklubben.se/styrelsen.html


Stort Tack

feb 2, 2018 | Stort Tack till våra sponsorer!

http://www.astklubben.se/lankar_sponsorer.html


PM till vinterspecialen

jan 30, 2018 | Du hittar PM till vinterspecialen under följande länk:  http://www.astklubben.se/rasspecialen.html


Viktig information

OBS!

www.amstaffklubben.se uppdateras Inte längre, information på sidan kan vara felaktig och ej aktuell. Mailadresser på sidan är felaktiga, se vår nya sida för korrekt information och kontaktvägar.

Central registrering, hälsoprogram nivå 1, av DNA-test för NCL-A för American Staffordshire Terrier påbörjas så snart de administrativa förberedelserna på SKK's avdelning för avel och hälsa är gjorda.

HD/ED-index kommer införas för American Staffordshire Terrier fr. o. m. 2016-01. Läs mer >

Nya registreringsbestämmelser för American Staffordshire Terrier fr. o. m. 2014-01-01. Läs mer >