Jenny

Jenny Henriksson

show@astklubben.se

Helen

Helen Sjöholm

show@astklubben.se
Cecilia

Cecilia Benjaminsson

show@astklubben.se
Frida

Sammankallande
Frida Hansson

show@astklubben.se

 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN INFORMERAR

Utställningskommittén söker fler deltagare, är du intresserad? Kontakta dom och berätta mer om dig själv!
E-post: show@astklubben.se

Nu behöver vi era förslag på domare!
• Till Vinterspecialen som är en inofficiell utställning behöver inte domaren vara auktoriserad FCI domare.
• Till den officiella sommarspecialen krävs dock att domaren har FCI auktorisation. Observera att vi enbart kan bjuda in domare som fått sin behörighet i följande länder: Argentina, Australien, Belgien, Kanada, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Ungern, USA och Österrike
(Samtliga övriga länder godkänner inte SKK, då de anser att de inte har FCI-standard på sina domarutbildningar)
Maila era förslag senast 30/9-17 till show@astklubben.se
OBS! Ange om ditt förslag gäller vinter-eller-sommarspecialen med ovanstående krav i åtanke.

Vi kommer inte bjuda in domare som redan dömt vår Special något år så enbart nya förslag beaktas.
Boka redan nu in 180203 för inofficiell Vinterspecial i Sollentuna och 180722 för Officiell Sommarspecial i Vilsta, Eskilstuna!
Mvh
Utställningskommittén och styrelsen

Förbud för kastrerade hanhundar att delta på utställning

Efter den 1 januari 2017 får kastrerade hanhundar inte delta på hundutställningar. Här kan du läsa mer om bakgrunden till Svenska Kennelklubbens beslut. http://www.skk.se/nyheter/2013/8/forbud-for-kastrerade-hanhundar-att-delta-pa-utstallning/

Från 1 januari 2012 ändras SKK's utställningsregler och en låsning på fem år görs.

I korthet är förändringar som gäller Amstaff enligt nedan.

- Hundar som tilldelats Very good i kvalitetsbedömning ska få delta i konkurrensbedömningen om det inte finns minst fyra hundar som fått omdömet excellent .
- Hundar som deltar i avels- och uppfödargrupper ska ha tilldelats minst Very good på aktuell utställning.