Amstaffklubben

Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?

Vad hände i klubben 2018? En sammanfattning, läs här (PDF)

För att alla medlemmar ska få en inblick över vad som sker i klubben och vilka frågor som styrelsen arbetar med, kommer vi här att lägga ut information om vad som är på gång. 


Flera av klubbens kommitteer söker medarbetare