Amstaffklubben

Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?

För att alla medlemmar ska få en inblick över vad som sker i klubben och vilka frågor som styrelsen arbetar med, kommer vi här att lägga ut information om vad som är på gång. 

Årsmöte 4 Februari - Sollentuna
På lördagen 3de februari har vi vår Vinterspecial och på kvällen gemensam middag.
Varmt välkomna