Amstaffklubben

Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?

För att alla medlemmar ska få en inblick över vad som sker i klubben och vilka frågor som styrelsen arbetar med, kommer vi här att lägga ut information om vad som är på gång. 

Årsmöte 4 Februari - Sollentuna
På lördagen 3de februari har vi vår Vinterspecial och på kvällen gemensam middag.
Varmt välkomna

Dagordning Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Förslag till verksamhetsplan
Budget (kommer inom kort)


Flera av klubbens kommitteer söker medarbetare