Amstaffklubben

Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?

För att alla medlemmar ska få en inblick över vad som sker i klubben och vilka frågor som styrelsen arbetar med, kommer vi här att lägga ut information om vad som är på gång. 

Dagordning Medlemsmöte 181014

Klubben söker en driven och ordningsam person som vill och kan vara ansvarig för Vinterspecialen i allt från planering till genomförande.

För att Vinterspecialen ska kunna hållas behövs en person som är ansvarig för arrangemanget, samt flera som kan fungera som en arbetsgrupp. Detta då vi inte har en utställningsommittée för närvarande och styrelsen har inte
arbetskraft att genomföra den 2019.

Om du finns där ute så tveka inte att mejla till sekreterare@astklubben.se med kort beskrivning av dig själv, vision för Vinterspecialen och hur du ser att uppdraget genomförs.

Vidare vill vi informera om att på medlemsmötet i oktober kommer vi att prata kring ekonomin och om vinterspecialen kommer att bli av 2019 eller om vi ska ha uppehåll, blandannat är hyran av inomhuslokal en stor kostnad som gör att vinterspecialen blir kostsam och klubben behöver spara pengar efter bedrägeriet som klubben blivit utsatt för. Fortsatt diskussion och tankar kring detta på medlemsmötet.

Flera av klubbens kommitteer söker medarbetare