Amstaffklubben

Rasstandard för American Staffordshire Terrier

Standard (PDF)