Amstaffklubben

Rasspecialen

Varje år har vi en rasspecial där alla medlemmar är välkomna att ställa ut sin hund.


 

Resultat 2016 Vinterspecial 2017