Amstaffklubben

Rasspecialen

Varje år har vi en rasspecial där alla medlemmar är välkomna att ställa ut sin hund.

 Nu behöver vi era förslag på domare!
• Till Vinterspecialen som är en inofficiell utställning behöver inte domaren vara auktoriserad FCI domare.
• Till den officiella sommarspecialen krävs dock att domaren har FCI auktorisation. Observera att vi enbart kan bjuda in domare som fått sin behörighet i följande länder: Argentina, Australien, Belgien, Kanada, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Ungern, USA och Österrike
(Samtliga övriga länder godkänner inte SKK, då de anser att de inte har FCI-standard på sina domarutbildningar)

Maila era förslag senast 30/9-17 till show@astklubben.se
OBS! Ange om ditt förslag gäller vinter-eller-sommarspecialen med ovanstående krav i åtanke.

Vi kommer inte bjuda in domare som redan dömt vår Special något år så enbart nya förslag beaktas.
Boka redan nu in 180203 för inofficiell Vinterspecial i Sollentuna och 180722 för Officiell Sommarspecial i Vilsta, Eskilstuna!
Mvh
Utställningskommittén och styrelsen

  Resultat 2016 Vinterspecial 2017

Tidigare resultat:

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001-1997

Stort tack till Rasspecialens Sponsorer 2017