Amstaffklubben

Rasspecialen

Varje år har vi en rasspecial där alla medlemmar är välkomna att ställa ut sin hund.

VINTERSPECIALEN 2018

Varmt välkomna till en rolig AST helg, Vinterspecial, gemensam middag och årsmöte!
Anmäl till vinterspecialen här


 Domarpresentation till Vinterspecialen 2018 (PDF)


Nu behöver vi era förslag på domare!
• Till Vinterspecialen som är en inofficiell utställning behöver inte domaren vara auktoriserad FCI domare.
• Till den officiella sommarspecialen krävs dock att domaren har FCI auktorisation. Observera att vi enbart kan bjuda in domare som fått sin behörighet i följande länder: Argentina, Australien, Belgien, Kanada, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Ungern, USA och Österrike
(Samtliga övriga länder godkänner inte SKK, då de anser att de inte har FCI-standard på sina domarutbildningar)

Maila era förslag senast 30/9-17 till show@astklubben.se
OBS! Ange om ditt förslag gäller vinter-eller-sommarspecialen med ovanstående krav i åtanke.

Vi kommer inte bjuda in domare som redan dömt vår Special något år så enbart nya förslag beaktas.
Boka redan nu in 180203 för inofficiell Vinterspecial i Sollentuna och 180722 för Officiell Sommarspecial i Vilsta, Eskilstuna!
Mvh
Utställningskommittén och styrelsen

  Resultat 2016 Vinterspecial 2017

Tidigare resultat:

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001-1997

Stort tack till Rasspecialens Sponsorer 2017