Rasmonter

Stockholm

SÖKES!

Tel:
E-mail: montersthlm@astklubben.se

Göteborg

Sammankallande

Paula Lindquist
E-mail: montergbg@astklubben.se

RASMONTERKOMMITTÉN INFORMERAR

American Staffordshire Terrierklubben - Sverige söker ny ansvarig för Rasmontern på Stockholms Hundmässa samt medhjälpare.

I montern promotar du rasen genom en tilltalande monter och trevligt bemötande mot besökande. Det behövs någon som kan vara ansvarig för montern vilket gäller allt från planering av hur den ska se ut, uppbyggnad till schema för dagen och liknande samt så behövs flertalet som vill jobba i montern under dagen. Att jobba i montern är givande och roligt och du får prata massor med intresserade människor om vår fantastiska ras. 

Ansökan om ansvar skickas till sekreterare Jenny Henriksson mail sekreterare@astklubben.se

Vill du hjälpa till och bemanna montern på My Dog Göteborg? Kontakta montergbg@astklubben.se

Rasmonter

Vår ras behöver all positiv publicitet den kan få, rasklubben kämpar med detta genom att synas på diverse offentliga tillställningar.
På "Stockholms Hundmässa" och "My Dog" brukar vi årligen ha en rasmonter där representanter (både ägare och hundar) visar upp vår ras och berättar lite om hur vardagslivet kan se ut med en American Staffordshire Terrier.

Här kommer vi samla information som kan vara till nytta om Du vill besöka vår rasmonter någonstans, eller om du är intresserad av att hjälpa till; antingen genom att stå i rasmontern och informera, eller hjälpa till med alla förberedelser som krävs för att få ordning på en rasmonter.

Här kan ni också se bilder från våra rasmontrar. Har du bilder från någon av dom, så får du gärna skicka dom till webmaster@astklubben.se