Rasmonter

Stockholm

SÖKES!

Tel:
E-mail: montersthlm@astklubben.se

Göteborg

Sammankallande

Paula Lindquist
E-mail: montergbg@astklubben.se

RASMONTERKOMMITTÉN INFORMERAR

American Staffordshire Terrierklubben - Sverige söker ny ansvarig för Rasmontern på Stockholms Hundmässa.

Ansökan om ansvar skickas till sekreterare Jenny Henriksson mail sekreterare@astklubben.se

Vill du hjälpa till och bemanna montern på My Dog Göteborg? Kontakta montergbg@astklubben.se

Rasmonter

Vår ras behöver all positiv publicitet den kan få, rasklubben kämpar med detta genom att synas på diverse offentliga tillställningar.
På "Stockholms Hundmässa" och "My Dog" brukar vi årligen ha en rasmonter där representanter (både ägare och hundar) visar upp vår ras och berättar lite om hur vardagslivet kan se ut med en American Staffordshire Terrier.

Här kommer vi samla information som kan vara till nytta om Du vill besöka vår rasmonter någonstans, eller om du är intresserad av att hjälpa till; antingen genom att stå i rasmontern och informera, eller hjälpa till med alla förberedelser som krävs för att få ordning på en rasmonter.

Här kan ni också se bilder från våra rasmontrar. Har du bilder från någon av dom, så får du gärna skicka dom till webmaster@astklubben.se