ASTklubben - Sverige

Inloggning till protokoll

Som medlem i klubben har du möjlighet att läsa protokoll från års- och styrelsemöten online. För att få inloggningsuppgifter mailar du ditt medlemsnummer till medlem.kassor@astklubben.se och ber om inloggningsuppgifter.  Sedan loggar du in här.