Valberedningens Förslag

Valberedningen presenterar följande medlemmar till 2017års styrelse.
Röstning sker på årsmötet 4de februari.

Se kandidaterna här (pdf fil)