Valphänvisning

Valphänvisning av valpkullar ges för de uppfödare som är anslutna till rasklubben och står med på klubbens uppfödarlista.

För att erhålla valphänvisning via Amstaffklubben krävs följande:

1 . Hälsoprogram 2 gällande HD samt ED status (LÄS HÄR). Om hunden är röntgad och avläst flera gånger är det senaste resultatet som gäller. Har hunden ojämnt resultat krävs att röntgencertifikatet bifogas i mailet för att få fullständigt resultat medskrivet i annonsen.               

2 . Svenskregistrerade föräldradjur ska vara testade för Cerebellär ataxi, NCL-A. Vid användning av semin från icke testad hanhund eller vid användning av icke testad utlandsregistrerad hanhund ska tiken vara testad med resultat Clear. Bifoga certifikat i mailet för att styrka resultatet.

3 . Svenskregistrerade föräldradjur ska ha erhållit minst Good/2:a pris i kvalitet på officiell* utställning alt. ha ett officiellt* resultat av genomfört MH/BPH

Gällande punkt 2 hänvisar Amstaffklubben vidare till Svenska Kennelklubbens grundregler:
§ 2:5 att inte använda hund i avel som vid DNA-test visat sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning. Hund som visat sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning får användas i avel men endast i kombination med genetiskt/hereditärt friförklarad hund och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.

* Resultat som är officiellt registrerat hos Svenska Kennelklubben.

Det åligger varje uppfödare att följa Svenska Kennelklubbens grundregler. För vidare info ang Amstaff hänvisar klubben till av SKK fastställt RAS (rasspecifika avelsstrategier) och STANDARD för American Staffordshire Terrier.

Observera att förutom ataxiresultat publiceras endast resultat som är inregistrerade på SKK's hundatabas under rasklubbens hänvisning. Eventuella hälso- eller utställningsresultat för utlandsregistrerade föräldradjur publiceras därför inte, såvida dessa resultat inte finns i SKKs databas. För vidare information om utlandsregistrerat föräldradjur ta kontakt med respektive ansvarig uppfödare.

Rasklubben hänvisar till SKK's grundregler, § 3:2 Det åligger varje uppfödare i SKK-organisationen att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet.

Uppfödaren är skyldig att meddela rasklubben eventuella ändrigar (ex.vis omregistrering av importerad hund) som gör att valpkullen inte längre är berättigad till hänvisning via rasklubben.

VIKTIG INFORMATION ANG. VALPHÄNVISNINGEN!

Från och med 1 september 2016 krävs att svenskregistrerade föräldrardjur har SKK-registrerat MH och/eller BPH för att få valphänvisning på hemsidan.

Valphänvisningar hanteras och publiceras i en av klubben förutbestämd mall med klart faktainriktat innehåll. Hänvisning ges för valpkull tills att valparna uppnått 16 veckors ålder.

Födda valpkullar ligger överst och kommande valpkullar längre ner på sidan. Senast inlagd annons högst upp inom båda kategorier.

För att annonsera på sidan: skicka uppgifterna samt eventuella bilder till @webmaster. Glöm inte ange föräldradjurens registreringsnummer.

Födda Valpkullar

Inga för tillfället.

Kommande valpkullar

Inga för tillfället.