Sammankallande

Nina Rudebrant
mentalitet@astklubben.se

Sammankallande

Sarah Erichsen Torre

MENTALKOMMITTÉN INFORMERAR

Mentalkommittén söker nya medarbetare, är du intresserad av vår ras mentalitet och att arbete för att behålla och främja den?
Skicka din intresseanmälan till sekreterare@astklubben.se

200-analys American Staffordshire Terrier,
en sammanställning av BPH-resultat för american staffordshire terrier (2015-10-08)

Läs mer här

- Regler för BPH
- Regler för MH
 
BPH BLIR OFFICIELL BESKRIVNING

På Kennelfullmäktige 2011 togs beslut om att BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund) nu ska omsättas i praktiken vilket innebär att de första officiella beskrivningarna planeras under 2012.

Inledningsvis ges fem raser förtur: american staffordshire terrier, rhodesian ridgeback, lagotto roagnolo, nova scotia duck tolling retriever och shetland sheepdog. Övriga raser får delta i mån av plats.

BPH

BPH – EN MENTALBESKRIVNING FÖR ALLA HUNDAR!

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? I maj 2012 startar Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

En BPH-beskrivning tar ca 30 minuter. Beskrivningen innehåller sju moment och syftar till att ge en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bl a om att möta främmande personer, att leka och leta efter mat och att stöta på överraskningar. Om hundägaren vill kan också hundens reaktion vid skott prövas. Efter att du och din hund gått banan gör beskrivaren en muntlig redovisning av hundens reaktioner och ger en subjektiv sammanfattning av dess personlighet.

Du kan ha en hel del glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten kommer du att få en uppfattning om var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Kanske kan du också få en förklaring till uppträdande och agerande hos din hund som du uppfattar som krävande eller oönskade.

Det är till god hjälp för special - och rasklubbar, hunduppfödare och hundägare att ha ett verktyg som under ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar. För den som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av.

Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.

Din hund måste ha fyllt 12 månader för att kunna genomgå BPH. Det finns ingen övre åldersgräns. Den ska vara ID-märkt och vaccinerad. Oregistrerade hundar måste ha tävlingslicens. Du som ägare eller förare ska vara medlem i SKK eller i special-/rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns inga krav på att din hund ska vara lydig. Vill du inte släppa den lös kan den ha lina (15 m) på sig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får instruktioner av testledaren om hur du ska gå till väga vid varje moment.

Inledningsvis kommer det att finnas sju banor runt om i landet och alla hundar är välkomna även om fem raser har företräde: american staffordshire terrier, rhodesian ridgeback, nova scotia duck tolling retriever, lagotto romagnolo och shetland sheepdog.

ARRANGERANDE ORTER

För att anmäla dig och din hund, ta kontakt direkt med någon av nedanstående arrangörer.

Arrangören är ansvarig för det praktiska genomförandet och är auktoriserad av Svenska Kennelklubben. Till sin hjälp har arrangören en BPH-beskrivare och en testledare. Även dessa är auktoriserade av SKK. Beskrivaren registrerar din hunds reaktioner längs banan och testledaren instruerar dig så att du vet exakt vad du ska göra under hela beskrivningen.

Arrangörer/orter:

Mjölby Brukshundklubb i Mjölby
http://www.mjolbybk.se/
Cathrine Hoff
0142-202 88
cathrine.hoff@telia.com

Västra Kennelklubben i Göteborg
http://vakk.se/
AC Edoff
0303-176 64, 0703-88 35 36
ancan@bocanis.se

Timrå Brukshundklubb i Timrå
http://www.timrabhk.com/
Margaretha Carlsson
070-651 00 34
fancymore@swipnet.se

Strandvallens Hundskola
http://www.strandvallenshundskola.com/
Eva-Karin Sjödin
070-251 24 42
kerrys@nashnet.nu

Gården i Nyåker Östervåla
http://www.nyaaker.se/
Anna & Leif Forsberg
070-7979178, 070-7979179
bph@nyaaker.se

Marjo & Ninni i Nykvarn
Marjo Bergman
070-212 48 30
bph.tidsbokning@gmail.com

Hunduddens Träningscenter i Stockholm
http://www.hundudden.com/
Barbro Rydén
070-980 83 33
bph@hundudden.com

Tollarklubben i Märsta
http://www.tollarklubben.se/index-swe-1024.htm
Helen Häggström
018-38 68 16
agrosofen@netscape.net

Aneby Brukshundklubb
http://www.anebybk.se/
Susanne Thorn
073-771 61 62
thornsusanne@hotmail.com

Lunds Brukshundklubb
http://www.lundsbrukshundklubb.se/
Christer Klein
0707-860369
bph@lundsbrukshundklubb.se

Svenska Terrierklubben i Bjuv
http://www.bjuvsbk.se/
Ken Lundahl
0431-72909, 070-88 72 909
lundahl.ken@icloud.com

Grans Naturbruksgymnasium
http://www.grans.naturbruksgymn.se/
Anna Lundberg
070-515 36 78
anna.lundberg@edu.nll.se

Söderhamns KK
http://www.soderhamnskk.com
Therese Abrahamsson
073-810 14 38
therese_abrahamsson@hotmail.com

Malungs KK
http://www.makk.nu/
Ulla Andersson
070-398 51 78, 0280-403 77
fam3.andersson@telia.com

KRAV FÖR DELTAGANDE VID PBH

BPH är öppet för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade hundar. Fem raser har dock förtur vid anmälan; american staffordshire terrier, rhodesian ridgeback, nova scotia duck tolling retriever, lagotto romagnolo och shetland sheepdog.

För deltagande ska hunden ha uppnått 12 månaders ålder den dag den deltar i BPH.
Löptik får delta men startar då som sista hund.

För registrerad hund:

Svenskägd hund ska vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja vid anmälan. Om den delägs av person boende i Sverige ska den före anmälan vara omregistrerad i SKK.

För oregistrerad hund:

För oregistrerad hund ska finnas en tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad av SKK.
TAVLIC-numret ska anges vid anmälan.

Hinder för deltagande:

Hund som vid 3 tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten.
Hund som har smittsam sjukdom.
Dräktig tik vid någon tidpunkt efter parning skett.
Öronkuperade hundar födda i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs.

Svanskuperade hundar födda före 2008-01-01:

-Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som inte är fallen undan svensk-eller norskägd tik får delta på BPH
-Hund född i Sverige och där svanskupering utförts av veterinärmedicinska skäl
(originalintyg krävs!) får delta på BPH
-Dobermann och rottweiler får delta på BPH även om de är svanskuperade i land där det inte
var tillåtet

Svanskuperade hundar födda 2008-01-01eller senare:

-Hund född i land där svanskupering var tillåten eller om den är kuperad av veterinärmedicinska skäl får delta på BPH
-Hund född i land där svanskupering inte var tillåten får inte delta på BPH

Hund påverkad av doping eller andra otillbörliga förhållanden.

Kemiskt kastrerad hanhund får inte delta. Hanhund som kastrerats kirurgiskt får delta.

MOMENT I BPH

Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en uppfattning om var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Följande moment ingår i BHP:

1. Främmande person

Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa underkastelse mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.

2. Föremålslek

Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål.

3. Matintresse

Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens allmänna intresse för mat.

4. Överraskning

En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp 3 meter framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur hunden klarar av att promenera förbi halvfiguren.

5. Skrammel

En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får upptäcka, undersöka och passera förbi trumman. Syftet är att undersöka hundens rädsla för ljud.

6. Närmande person

En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.

7. Underlag

Hunden och föraren går över två olika sorters underlag. Syftet är att mäta eventuell rädsla för att gå på annorlunda underlag.

8. Skott (valfritt moment)

Två skott avlossas cirka 50 meter från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott.

Efter att hunden har genomgått samtliga moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande. Avsikten är att ge en mer övergripande bild av hunden, till exempel om den är trygg, glad i människor, energisk etc.

SKK's info om BPH