Amstaffklubben

American Staffordshire Terrier - Journalen
AST - Journalen publiceras som webbtidning publiceras hos Prenly, följ länken nedan för att läsa. (Klicka på artiklarna för att få dom i läsläge)

https://astklubben.prenly.com

 

AST - Journalen söker en ny redaktör. Har du kunskap i InDesign och möjlighet att hjälpa till med ett givande arbete? Kontakta då sekreterare@astklubben.se I klubben finns tidigare erfarenhet av redaktörsjobb så det finns goda möjligheter till hjälp och stöttning. Arbetet är tungt och tar en del tid just när tidningen skall göras och publiceras/gå i tryck, men däremellan är det lugnare. Läs mer om vår tidning nedan och kontakta som sagt gärna sekreteraren om du är intresserad och tror du kan bidra på ett eller annat sätt. 

AST - Journalen är klubbens medlemstidning med utgivning 4 gånger/år. Tidningen fylls med allt som har med rasen att göra, vad vill du läsa om? Som medlem är du välkommen att skicka in material till tidningen, det kan vara allt från tips och önskemål till skryt eller en berättelse.
Om du är medlem och vill bidra med bilder/texter till tidningen kan du skicka det till journalen@astklubben.se 


Annonsera i AST - Journalen

Som ansluten kennel till American Staffordshire Terrierklubben har ni möjlighet att annonsera i vår medlemstidning! Observera att för annonsering av kommande/födda valpkullar samt avelshanar gäller samma hänvisningsregler som på klubbens hemsida!

Vi erbjuder er följande:

Kennel/Valp Annons

1* A4 helsida publiceras 1 gång. Pris: 300:-

1 * 1/2 A4 publiceras en gång. Pris 150:-

Helårs annonsering

4* A4 helsida publiceras 4 gång Pris: 1000:- (Bokas och betalas i förväg)

Materialet och innehållet kan ändras för varje nummer. Innehållet är valfritt, kan vara både Champion annons, valp eller skryt.

Vår redaktör kan göra en annons för er utan extra kostnad. Då används samma mall som finns till hemsidan, men med plats för egen text. Vid köp av A4-annons finns då möjlighet till att ha fler bilder och/eller mer text för att fylla ut resterande del av sidan.

Skryt

Flera skryt kan stå med under bilden, men redaktören förbehåller sig rätten att ta bort delar av texten för att få plats. För att säkerställa att allt ditt skryt får plats kan ni köpa en annonsplats enligt priserna ovan. På en halvsida får ca 5 bilder med tillhörande skryt plats, och på en helsida max 10 bilder.

Alla annonser skall vara betalda innan publicering. Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet, fördröjt annonssvar eller felaktigt införande ansvaras ej.

Vid utebliven betalning förbehåller sig ASTklubben - Sverige rätten att debitera lagstadgad påminnelseavgift, 50 kr, samt dröjsmålsränta med 12,5% årsränta. Samt att annons ej blir publicerad.

Begärd placering tillgodoses i mån av plats. Amstaffklubben förbehåller sig rätten att placera annonsen på icke begärd sida.

Avbokning

Avbokningar ska vara skriftliga och lämnas senast 5 arbetsdagar efter boknings stopp. Begärd placering ska avbokas senast tio arbetsdagar före boknings stopp.

Tekniska krav på annonsmaterial som ska produceras av ASTklubben - Sverige

Delmaterial

Bilder/logotyper
Bilder och logotyper skall sparas med 100 linjers raster, 200 dpi i skala 100%. Rastrerade bilder sparas JPG, punktuppbyggda som TIFF. Streckbilder ska ha en upplösning på minst 300 dpi. Logotyper innehållande text ska vektoriseras.

Tips för annonserna
Storlek på annons A4: Den färdiga produkten bör minst vara 185mm x 271mm, stående format (2185px x 3213px) med ett effektivt ppi-värde* på minst 200, är den större bör den vara proportionellt större med dessa mått som utgångspunkt ex: Du vill ha annonsens höjd 200mm, då blir bredden 294mm (2362px x 3474px)

Storlek på annons halv A4: Den färdiga produkten bör minsta vara 185mm x 136mm, liggande eller mer kvadratisk (2185px x 1606px) med samma effektiva ppi-värde* som A4. Vid större storlek gäller samma proportioner med dessa mått som utgångspunkt ex: höjden 200mm, då blir bredden 147mm (2362px x 1736px)

*ppi-värde: Upplösningen på bilden som beror på hur "stor" den är. Tex. kan en bild ha ppi-värde 250 på en halvsida men läggs den på en helsida ändras ppi-värdet och blir mindre (sämre, pixlig). I PhotoShop anger man upplösningen när man väljer "Nytt", som standard står det 72 och detta ändrar man till 300. Är det en färdig produkt kan det gå att ändra (PhotoShop) genom ->Bild->Bildstorlek, ändra upplösning till 300 Pixlar/tum och alternativet Bikubisk skarpare.

Typsnitt
Använd endast Adobes typsnitt. Andra typsnitt ersätts om möjligt med liknande.

Skicka din text i ett word dokument med separat bilder. Glöm inte att skriva i en utförlig beskrivning i ditt mail på hur du vill att det ska se ut. Bilderna ska vara så högupplösta som möjligt! Manus och bilder skall vara oss tillhanda innan bokningsstopp!

Material och bokning mailas till journalen@astklubben.se

Redaktör: Pierina Sundberg
journalen@astklubben.se

Inbetalning för annonser till Postgirokonto: 42 83 79-2

Amstaffklubben