Amstaffklubben

Årets Arbetande AST

Grattis till Firewood´s Gates Of Tomorrow, Mikaela Sohlin som blev årets arbetande Ast 2016

Årets Arbetande 2016

Medlemmar som tävlat under det gångna året ansvarar själva för att skicka in sina resultat till listan. Samtliga resultat mailas till: tavling@astklubben.se En tio-i-topp lista publiceras på hemsidan och i Amstaffytt.

Årets arbetande 2017, listan uppdateras under året, senast 171126:

Specifika poäng finns här
Kolla gärna igenom era poäng (även HD/ED, BPH/MH och Ataxi) och ser ni något som inte stämmer maila tavling@astklubben.se
Finns inte ett resultat med? Kolla om det är upplagt på SKK, det kan dröja innan resultaten syns där och kommer tas med i nästa uppdatering.

Årets Arbetande AST är reviderad och gäller från 2017-01-01

Tävlingsgrenarna har separerats, se poängstatuter för varje gren nedan, vid årsskiftet utses en Årets [Tävlingsgren]AST, Totalpoängen beräknas på de 5 bästa resultaten i varje gren.
Utöver dessa utses en Årets Allround AST där poängen baseras på:
1. Mångfald (Den som fått godkända resultat i flest grenar)
Har flera ekipage tävlat i samma antal grenar:
2. Totala poängen av de 5 bästa resultaten i alla grenar
(Exempel: Hund 1 har 100 p från 3 olika grenar = 100 + mångfald 10 = 110 P
Hund 2 har 100 p från 6 olika grenar = 100 + mångfald 25 = 125 P
Hund 3 har 80 p från 7 olika grenar = 80 + mångfald 30 = 110 P
Hund 2 vinner Årets Allround AST
)

SM/VM. För att tillgodogöra sig poäng i dessa ska man ha kvalat in, dvs har man röstats/lottats in gäller inte resultaten, samt att man i SM ska ha fått godkänt resultat (se godkända poäng för varje gren).
FS/HtM. Poäng ges endast om ekipaget väljer att flytta upp och tävlar i högre klassen.

För att lägga till grenar i listan måste minst 3 ekipage tävlat i denna gren, när grenen en gång är tillagd så ligger den kvar. Så om ni tävlat i tex IPO-grenar eller Mondioring så skicka in resultaten, det kan vara fler som tävlar i dessa grenar och då läggs den grenen till på listan.

Tävlingskommitten har hand om poängberäkningen i Arbetande AST. För att få en fullständig redovisning för din hunds resultat behövs följande:
Hundens fullständiga namn
Registreringsnummer
Ägarens namn och medlemsnummer.
Sänd uppgifterna till Tävlingskommittén efter ditt första resultat för året (se statuterna för poängberäkning). Sedan kommer dina resultat framöver automatiskt att uppdateras på löpande listan som finns att se på ASTklubbens hemsida.
Resultat kommer att hämtas från http://sbktavling.se och SKK Hunddata den sista varje månad och ligger du på löpande-listan uppdateras den i slutet av varje månad och publiceras i början av månaden efter. För er som ej vill delta på löpande-listan men ändå vill finnas med på Årets Arbetande AST, skall mejla tävlingskommittén och meddela det första resultatet för året ändå, men ert resultat kommer ej att publiceras förrän slutgiltig lista är fastställd. Detta för att underlätta arbetet kring listan. Sista resultatet ska rapporteras senast 1 januari året därpå. Resultat som rapporteras efter den 1 januari tas inte med i resultatredovisningen eller sammanräkningen till Årets arbetande AST.

SKK-registrerade ägaren/ägarna till hund i Årets Arbetande AST skall ha varit medlem/medlemmar i ASTklubben - Sverige vid samtliga tävlingstillfällen som är poänggivande samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet för Årets Arbetande
AST. SKK-registrerade ägaren/ägarna skall vara synlig i SKK Hunddata. Annars skall ägarbevis skickas in till tävlingskommittén. Samma regler gäller även om man vill vara med på löpande listan.
För bekräftelse om officiell Ataxi-status krävs en kopia på intyget för hunden själv eller från båda föräldradjuren. Observera att man får
tillgodoräkna grundpoäng för antingen MH eller BPH, ej båda.

Fullständig lista publiceras på ASTklubben - Sveriges hemsida, på Facebook-sidan och i AmstaffNytt.
Pokaler för Årets [Tävlingsgren] AST och Årets Allround AST delas ut på årsmötet. Den hund som erhåller Årets Allround AST-pokalen vid 3 tillfällen, tillfaller pokalenvinnaren för gott.
Den löpande poängberäkningen kommer ligga på ASTklubbens hemsida.

Frågor rörande poäng, beräkning mm besvaras av Tävlingskommittén: tavling@astklubben.se

Statuter:


Amstaffklubben

Se tidigare resultat