Amstaffklubben

Årets Arbetande AST


Grattis till följande ekipage 2018

Zican's GB Tiptop - Carola Lindh. Vinnare av "Årets Allround AST" och "Årets arbetande AST". 

Alvens Attans Amalia - Matilda Staberg. Vinnare av "Årets Heelwork To Music AST". 

Zicans GB Go Go Piggelin - Matilda Staberg. Vinnare av "Årets Freestyle AST". 

Capa Tosta Panarea - Åsa Karlsson. Vinnare av "Årets Viltspår AST". 

Capa Testa Queen of the Night - Maria Olivemark. Vinnare av "Årets Lydnad AST". 

Cezeta All Included - Beatrice Bergqvist. Vinnare av "Årets Nosework AST".

Wild Thunderbolt's Blossomtime - Caroline Olsson. Vinnare av "Årets Rallylydnads AST".

Firewood's Gates Of Tomorrow - Mikaela Sohlin. Vinnare av "Årets Agility AST". 

Zican's GB Magnus Double Caramel - Sara Ljungdahl. Vinnare av "Årets Hopp AST".


Vinnarna

Löpande lista 2019


Varje år utses en vinnare i Årets Allround AST och Årets Gren AST (from, 2019 utses ej en årets arbetande ast).

Det är en enskild vinnare i Årets Allround AST och där vinner den som har tävlat i flest grenar (minst två). I Årets Gren AST utses en enskild vinnare i varje gren, högst listpoäng per gren vinner. Se statuter och poängsättning i pdf nedan. 

Tävlingskommittén har hand om poängberäkningen i arbetande listorna, för att delta på arbetandelistan ansvarar du själv för att skicka in ditt deltagande. Du mejler ditt namn, medlemsnummer, hundens namn, registreringsnummer, ert för året första resultat samt att ni vill vara med på årslistan. Mejla till tavling@astklubben.se för att anmäla, eller om du upptäcker fel i uträkningen. 
Det går även att vara dold på löpandelistan, uppge önskemål i ditt mejl. 

Observera: För bekräftelse av officiell Ataxi status krävs en kopia på intygen för hunden själv eller från båda föräldradjuren, skicka intygen i ditt första mejl för att tillgodoräkna dig grundpoäng för ataxi. 

Om hundens ägare ej är synlig på SKK hunddata ska även ägarbevis skickas med i mejlet. 

Observera: Uppgifterna ska ha inkommit till tävlingskommitteen senast 31 december det år listan avser, om det inkommer efter 31 december det år listan avser kan grundpoäng och ataxi ej räknas med. Läs mer i statuter. 

Extrapoäng för deltagande i KM. Vid deltagande i klubbens KM erhåller ekipaget 10 extra poäng som tillkommer i *årets Gren-AST, allround-AST och arbetande-AST. 
* I Årets Gren-AST krävs det att de även finns minst ett officiellt resultat för att tillgodoräkna sig extrapoängen.

OBS gällande Viltspår och Nose Work
Löpande under året ansvarar du för att skicka in foto till tävlingskommittéen på protokoll från Viltspår samt Diplom från Nose Work!
Viltspår: Datum, hunden namn, resultat och domarens underskrift måste synas på fotot.
Nose Work: Datum, hundens namn, förarens namn, resultat och domarnas underskrift.

Reviderade statuter fr.o.m 2019!

Från och med 2019-01-01 tas "Årets Arbetande - AST" bort. Detta då det är svårt att jämföra grenar mot varandra. Istället kommer vi att ha Årets Gren-AST och Årets Allround-AST. Det har även gjorts små justeringar i poängsättning i vissa grenar. 

Vi har även valt att lägga till en gren i Årets Gren-AST! Nämligen WeightPull! Läs mer i statuterna för Årets WP-AST.
(Weight Pull kommer ej att räknas med i årets allround-AST då det är en inofficiell tävlingsgren). Du ansvarar själv för att mejla in ditt resultat till tavling@astklubben.se.

Något som är viktigt och nytt 2019 är att Du som tävlar i NoseWork ska mejla in foto till tavling@astklubben.se på diplom från tävling för att tillgodoräkna tävlingen till listan, detta eftersom att diplomet är knutet till hund och förare och på SKK hunddata registreras ej förare. 

Även du som tävlar i Viltspår ska mejla in foto på protokoll från tävling, detta då vi upptäckt att Viltspårsresultat kan registreras långt i efterhand, för att tillgodoräkna tävlingen krävs ett foto på protokollet! 

Statuter gällande från 2019-01-01
Statuter Årets Gren - AST och Årets Allround-AST (PDF)

Rallylydnad PDF)
Agility/Hopp (PDF)
NoseWork (PDF)
Bruks (PDF)
Lydnad (PDF)
Viltspår (PDF)
Freestyle/HtM (PDF)
WeightPull (PDF)Statuter för Årets Arbetande - AST, Årets Allround-AST och Årets Gren-AST (PDF) (2018)

Poängsättning:
Rallylydnad (PDF)
Agility//Hopp (PDF)
Nosework (PDF)
Bruks (PDF)
Lydnad (PDF)
Viltspår (PDF)
Freestyle/HTM (PDF)


Se tidigare resultat


ASTklubben - Sverige