Äldre valpar & vuxna hundar

Annonsering av äldre och vuxna AST:s gäller för alla medlemmar i American Staffordshire Terrieklubben - Sverige.

ASTklubben - Sverige avsäger sig allt ansvar för enskild kennels verksamhet. Det åligger varje uppfödare att följa krav enl. Svenska Kennelklubbens regelverk. Vi publicerar endast hälso-, utställnings- och/eller tävlingsresultat som finns registrerade hos SKK. Ataxiresultat går det däremot bra att maila till vår webmaster i samband med annonsering.

För info angående AST hänvisar klubben till av SKK fastställt RAS och STANDARD för American Staffordshire Terrier.

För att annonsera på sidan: skicka uppgifterna med eventuella bilder till Webmaster.

Läs kraven för annonsering här.


Hanhund säljes

Bergegården's Rapid Road Runner
SE16525/2018 
Född: 2018-01-25

Far: Mont Blanc De La Sacotte
(FI UCH HD:B, ED:1, Ataxi: Clear)
Mor: Sweet Obsession Impressive Essence
(HD: C, ED: 0, BPH, Ataxi: Clear)

Bergegården's kennel
www.bergegardenskennel.com
Josefine Jensen

Tel: 0763388185
Bergegardenskennel@live.se