Äldre valpar & vuxna hundar

Annonsering av äldre och vuxna AST:s gäller för alla medlemmar i Svenska Amstaffklubben.

Svenska Amstaffklubben avsäger sig allt ansvar för enskild kennels verksamhet. Det åligger varje uppfödare att följa krav enl. Svenska Kennelklubbens regelverk. Vi publicerar endast hälso-, utställnings- och/eller tävlingsresultat som finns registrerade hos SKK. Ataxiresultat går det däremot bra att maila till vår webmaster i samband med annonsering.

För info angående AST hänvisar klubben till av SKK fastställt RAS och STANDARD för American Staffordshire Terrier.

För att annonsera på sidan: skicka uppgifterna med eventuella bilder till Webmaster.

Läs kraven för annonsering här.

Red Icon's Eye Of The Beholder

Regnr: SE19661/2015
HD: C
ED: 0
Ataxi: Clear
Far: SEUCH EECH FIUCH LVCH SEVCH Capa Tosta Firecracker (HD/ED B/0)
Mor: C.I.B SEUCH FIUCH LVCH RLDN RLDF Red Icon's Cuz I'm Worth It (HD/ED C/0)

Kennel Red Icon's
Hemsida: www.redicons.se
Kontakt: kontakt@redicons.se eller 073-7313497